Home>회사소개>회사개요 및 약도

 
 
     
 
  회  사  명 : (주)동진 인스트루먼트 (Dong Jin Instrument Corp.)  
  소  재  지 : 경기도 고양시 덕양구 충장로 118-35, 505호(행신동,선아빌딩)  
  전화번호 : 031)970-0174  
  팩스번호 : 031)970-5274